• การออกแบบฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์

https://drive.google.com/file/d/1QfA2R-hkNODmYsoRsW2C9gS4sytdKqw1/view?usp=sharing

  • PDF การออกแบบเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหว

https://drive.google.com/file/d/1Z0kWISdlormWY3AOKmezH-KMhyZH3cKb/view?usp=sharing

  • VDO การออกแบบเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหว
  • การวิเคราะห์สาเหตุการแตกร้าวของบ้านหลังหนึ่ง