สำหรับ mobile phone กด 3 ขีด ที่มุมบนขวา เพื่อดูเมนู

 

ครูช่าง/ครูช่วยศิษย์ by ….. อ.ธเนศ วีระศิริ

เว็บไซต์ “ครูช่าง” เกิดขึ้นจากโครงการ “ครูช่วยศิษย์” ที่ได้จัดทบทวนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมให้กับวิศวกรเพื่อสอบเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพ มีการจัดอบรมสัมมนาทั้งในรูปแบบ online และ onsite ทั้งจัดทำเป็น ebook, youtube และบทความ ด้วยจำนวนเนื้อหาที่มากขึ้นและกระจัดกระจายกันอยู่ในช่องทางต่างๆ จึงมีความเห็นว่าควรรวบรวมมาไว้ในแหล่งสืบค้นเดียวกัน ซึ่งก็คือเว็บไซต์ “ครูช่าง” นี้

วัตถุประสงค์

 

  • เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมให้แก่วิศวกรและผู้ส่นใจทั่วไป
  • เป็นแหล่งรวบรวม ebook, youtube และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิศวกรรม
  • เพื่อส่งเสริมการเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

   หากต้องการสอบถาม  ติดต่ออาจารย์ได้ที่             https://lin.ee/rDbgC7h

     หรือ ID line :    @ kroochang  

 

อบรม Free online (Update วันที่ 12 พค 67)

        – 13 มิ.ย. 67  การหาเสถียรภาพของลาดดิน (slope stability of soil) และการคำนวณการทรุดตัวของฐานรากด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม ที่ จ. สุราษฎร์ธานี เวลา 13.30 – 16.30 น.

  

 

ประกาศ    (12 พฤษภาคม 2567)

ท่านที่สนใจทบทวนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม (Reskill engineering knowledge)

สามารถติดตามในเฟสบุกกลุ่มปิดได้ตามลิ้งค์ข้างล่าง (เป็น Free learning ) ครับ

💥หัวข้อที่จะ reskill ในกลุ่ม คือ
* Basic engineering mathematics (math)
* Construction mathematics (math for cons.)
* Fundamental of surveying (Sur.)
* Mechanic of materials (MM)
* Theory of structure (structure)
* Reinforced concrete design (RC)
*Soil mechanics (Soil)
* Foundation analysis(Found.)

-แต่ละหัวข้อจะนำเฉพาะเนื้อหาที่มีการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ สมการหรือสูตรต่างๆที่ใช้(เน้นภาคปฏิบัติ) โดยสรุปเป็นบทย่อให้ทุกท่านได้ทบทวนกัน
– การโพสท์แต่ละครั้งอาจเป็นหัวข้อที่ไม่เรียงลำดับตามที่กาดอกจันข้างต้น แต่จะทราบว่าอยู่หมวดหมู่ใด ซึ่งสามารถดูได้จากข้อความหรืออักษรย่อในวงเล็บที่เขียนไว้ ทุกท่านจะได้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร และdownload เก็บเป็นไฟล์แยกเป็นเรื่องๆได้
– ทุกครั้งที่โพสท์จะแนบไฟล์ให้ด้วย

วัตถุประสงค์การ Reskill เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทางวิศวกรรมสำหรับบางท่านที่อาจลืมไปแล้วหรือสำหรับท่านที่ต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติม ทั้งนี้ตั้งใจให้เป็นแหล่งสืบค้นอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับท่านที่ไม่มีความจำเป็นต้องทบทวนพื้นฐานเพราะมีความเข้าใจดีอยู่แล้ว แนะนำให้พัฒนาความรู้ในขั้นลึกซึ้งต่อไปซึ่งมีอาจารย์หลายท่านและสถานที่อบรมอีกหลายแห่งจัดอยู่แล้ว

เหล่านี้เป็นการสร้างความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้และเป็นการช่วยกันพัฒนาวิชาชีพของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ

💥ในส่วนท้ายนี้หากมีเรื่องใดที่ต้องการให้เพิ่มเติม…. รบกวนแจ้งมาเพื่อปรับหัวข้อต่อไปครับ💥

ลิ้งค์กลุ่มทบทวนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
https://www.facebook.com/groups/reskillenineering/

https://www.facebook.com/groups/reskillenineering/

 

 

   ******* New Updated 12 พค 2567 ********

 

    –   Upload VDO ทบทวนปฐพีกลศาสตร์ให้ครบ 7 บทแล้วนะครับ ต่อไปจะเริ่ม VDO วิชา  Foundation analysis

        (จากการตัดต่อ VDO อาจมีขาดช่วงบ้างในบางส่วนนะครับ) สำหรับไฟล์เอกสารแนบไว้ที่เมนูในกลุ่ม Reskill

         engineering knowledge ครับ (12 พค 67)

           https://www.youtube.com/playlist?list=PLot0JvvbcdWdZ9HJ0Um5-JU9LLtVhZzdv

 

    – การตรวจสอบอาคารด้วยการตรวจพินิจ (Visual inspection) รอยร้าว และสาเหตุ 

       เพื่อใช้ในการทำงานวิเคราะห์หาสาเหตุของรอยร้าวและเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขหรือเสริมกำลังปรับปรุงอาคาร  (Updated 12 พย 66)

        https://www.youtube.com/playlist?list=PLot0JvvbcdWdNABvo87UZXOK2fg97S8Ex

 

     – ทบทวนพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อเตรียมสอบเลื่อนขั้นและใช้ในการทำงาน เข้าไปที่ Youtube 

        “ครูช่วยศิษย์” แล้วเข้าดูที่ เพลย์ลิสต์ “18 july 2023” ตอนนี้ลงให้เริ่มจาก ความเข้าใจเรื่องหน่วย

          จนถึง Moment of inertia แล้วจะทยอยลงเพิ่มเติมให้ ครับ (Uploaded 24 กย 66)

          https://www.youtube.com/@bythanes6395/featured

 

     – การเขียน shear และ Bending moment diagram อย่างง่าย (Uploaded 10 กย 66)

        EP.5-9

        https://youtu.be/S0lkL-qfgdU

        EP. 5 – 10

         https://youtu.be/QP27OlkVl4o

 

     – การออกแบบฐานรากต้านทานแผ่นดินไหว (131 หน้า)     (Uploaded 11 สค 66)

https://drive.google.com/file/d/1QzyHiUWrrZYKDMSfk9i6IQt1QAgPdCGq/view?usp=sharing       

     –  ความเข้าใจข้อมูลดิน (PDF)  (Uploaded 18 มิย 66)

        https://drive.google.com/file/d/1UneC4N0BnJ3CtsgLEmjxJw-jrk_pB4wa/view?usp=sharing

      –  ข้อมูลดินกับการเลือกใช้เสาเข็ม  (Uploaded 18 มิย 66)

         https://youtu.be/g7zQMjlYZWE

      –  การคำนวณน้ำหนักบรรทุกลงเสาเข็มเยื้องศูนย์ (แบบไม่สมมาตร) (Uploaded 18 มิย 66)

        https://drive.google.com/file/d/1O8ABHDJjKneqvn9YFPR0CUEWBunSZnqb/view?usp=sharing

       – การคำนวณฐานราก แก้ไขเสาเข็มเยื้องศูนย์ (Uploaded 18 มิย 66)

       https://drive.google.com/file/d/1QfA2R-hkNODmYsoRsW2C9gS4sytdKqw1/view?usp=sharing  

 

   – อาคารช่วงเสาเดียวมีโอกาสล้มได้ ถ้าเสาเข็มเยื้องศูนย์ (Uploaded 4 มิย 66)       

       https://drive.google.com/file/d/1f9pXUP_5PcqVmi32Im0Dw8T1OfajVNyp/view?usp=sharing

       ดู animation กดลิ้งค์ข้างล่าง แล้วกด “ภาพสไลด์”

      https://docs.google.com/presentation/d/1N1m-jZuTeENtG50cydjNUzej4lef1n5U/edit?usp=sharing&ouid=111254860828520212043&rtpof=true&sd=true

      – ประสบการณ์แปลความหมาย Seismic test   (Uploaded 18 มิย 66)

      https://drive.google.com/file/d/148ZDsQMP6gGlEubYs2nOBGlZFGUBOoWg/view?usp=sharing

       – การแปลผลคลื่นสัญญาณ Seismic test (Uploaded 18 มิย 66)

         https://drive.google.com/file/d/1uQMmSxGkgfkpb5RfbQJL3FXkBm8F3979/view?usp=sharing

     – ใช้เหล็ก SD40 แทนเหล็ก SD30 ได้หรือไม่ (Uploaded 4 พค 66)

https://docs.google.com/document/d/1GkoHUsebgmiV0s_DEBgkrmkzmCANG2Gh/edit?usp=sharing&ouid=111254860828520212043&rtpof=true&sd=true

 

  – วิเคราะห์อาคาร 2 ชั้นทรุดเอียง (Uploaded 31 มีค 66)

           https://drive.google.com/file/d/1yNxZDyOm5WJcFGyEBdJcziAP6xFY7vmB/view?usp=sharing

 

         – เล่าเรื่อง_ การแก้ไขปัญหาทดสอบเสาเข็มไม่ผ่าน(เฉพาะกรณีนี้) ตอนที่ 5 (uploaded 11 กพ 66)

            https://drive.google.com/file/d/1ybyRxhmhRzu5igdpoK0IuuVQdRMBoqX9/view?usp=sharing

         – เล่าเรื่อง_ การแก้ไขปัญหาทดสอบเสาเข็มไม่ผ่าน(เฉพาะกรณีนี้) ตอนที่ 4 (uploaded 11 กพ 66)

           https://drive.google.com/file/d/1Vl90z-kw986oFK0_N2tXsPfv7L_QGTRW/view?usp=sharing

         – เล่าเรื่อง_ การแก้ไขปัญหาทดสอบเสาเข็มไม่ผ่าน(เฉพาะกรณีนี้) ตอนที่ 3 (uploaded 11 กพ 66)

         https://drive.google.com/file/d/1cYZg6wUtxOFPI4MXmBBJb48L9R1z_KXp/view?usp=sharing

         – เล่าเรื่อง_ การแก้ไขปัญหาทดสอบเสาเข็มไม่ผ่าน(เฉพาะกรณีนี้) ตอนที่ 2 (uploaded 11 กพ 66)

           https://drive.google.com/file/d/1_QNc-zbR7084d2VLhxBaVDcYDwYv-NCM/view?usp=sharing

         – เล่าเรื่อง_ การแก้ไขปัญหาทดสอบเสาเข็มไม่ผ่าน(เฉพาะกรณีนี้) ตอนที่ 1 (uploaded 11 กพ 66)

            https://drive.google.com/file/d/1zQQwIMO5bF6hECd1jrnbcPfXnOREMcnZ/view?usp=sharing

 

          –  การคำนวณ Lateral load capacity of pile ด้วย Brom’s method (Uploaded 19 มค 66)

          https://drive.google.com/file/d/1S6xxubujzV3AfUZm-rnq1YToW9DqMcGQ/view?usp=sharing

 

          –  Modulus of subgrade reaction…..ความเข้าใจอย่างง่าย (Uploaded 15 มค 66)

              https://drive.google.com/file/d/1skQ3mNorK7GG-elN7rFNrZLrjNK9GNRO/view?usp=sharing

 

           – ค่า 0.207L ที่เป็นตำแหน่งรองรับเสาเข็ม…..มาจากไหน? (Uploaded 2 มค 66)

              https://youtu.be/Iu7DiN55X7g

 

            – ข้อควรระวังในทางปฏิบัติ….เกี่ยวกับการทำ Strap Beam (Uploaded 30 ธค 65)

               https://drive.google.com/file/d/1CkA5wRBMKXQQ2GfZatZNelaMyfMLmfgk/view?usp=sharing

 

            –  VDO ย้อนหลังสัมมนา   (Uploaded 18 ธค 65)

                  – การทดสอบเสาเข็มด้วย Static load test

                  – Compaction test

                  – CBR

                   https://youtu.be/f35RHGOodxI

 

            –  รอยร้าวเฉียงที่ผนังชั้นบน…..? (Uploaded 14 ธค 65)

                   https://drive.google.com/file/d/1gp9p5tAjbsJv4Kk2Pbc3mEz_YB0OAVC_/view?usp=sharing

 

            –  รอยร้าวแตกเฉียงที่ผนัง…บ่งบอกอะไร? (uploaded 9 ธค 65)

                https://drive.google.com/file/d/1X28ZC6aF6d7edUcniDhaxqgF910IRx-y/view?usp=sharing         

            –  มาวิเคราะห์เสาตอม่อแตกอย่างเป็นลำดับกันครับ (uploaded 9 ธค 65)

                https://drive.google.com/file/d/1FcxFtAdGYldAParGqZW1gvNE9ZAahape/view?usp=sharing                

 

             – เสาเข็มแตกเฉียงแบบนี้…..เกิดจากอะไร? (Uploaded 2 พย 65)

              https://drive.google.com/file/d/1OYUihXbHC0BT_32PznvUyImxoY-JZNoY/view?usp=sharing

 

           – การคำนวณความยาว Sheet piles (Upload วันที่ 27 พย 65)

               Step 1 หา Active forces ของดินส่วนเหนือ Dredge line             https://drive.google.com/file/d/1zrYHlyOA464vkIneeRf4FiN8odEdEy8h/view?usp=sharing

 

              – ประสบการณ์ แปลผล Seismic test    (Updated 20 พย 65)

               https://drive.google.com/file/d/148ZDsQMP6gGlEubYs2nOBGlZFGUBOoWg/view?usp=sharing

 

              – สมการคำนวณ Negative skin friction และตัวอย่างการคำนวณ (Ep2/2)                  https://drive.google.com/file/d/1ZlimGXkFTv6yxPuqK3Zgc8mKtLwLUiNM/view?usp=sharing             

               –  workshop: Step by Step การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม (Free online) วันที่ 27 พย 65 เวลา 17.00 – 20.00 นใ

                   ลงทะเบียนโดยใช้ QR code ที่อยู่ในรูป (เมื่อกดลิ้งค์เข้าไปจะเห็นรูปประชาสัมพันธ์) หรือเข้าติดตามได้ในเพจ Facebook ” อ.ธเนศ วีระศิริ”

               https://drive.google.com/file/d/1HFw6Tg5K5J-sBeZ7QFIAjI-WHzMCGInu/view?usp=sharing

 

             –  สมการคำนวณ Negative skin friction, Ep1/2                                                                 https://drive.google.com/file/d/1svt7casbPsM0zDGbSkZUvHUyQkAwSCb-/view?usp=sharing

               – การทดสอบ Plate bearing 

                 https://youtu.be/KueRWjjp2eo 

 

                 – เสาแตกร้าวแบบนี้….เกิดจากอะไร?

                   https://drive.google.com/file/d/13XaF-EPLx0W4mZ47FZ_7eXYPM2NHTJkn/view?usp=sharing

 

                    – รายการคำนวณเสาเข็มสอดแผ่น มี surcharge (PDF) **New**

                    https://drive.google.com/file/d/1K5ZjqOkjF1z1IGOP-n5f0pcpLwSLeNJQ/view?usp=sharing

                     – รายการคำนวณเสาเข็มสอดแผ่นกันดิน (PDF)
                        https://drive.google.com/file/d/19WGqdBeuMIXUSfZF8ZrgA14NJEdES9-Q/view?usp=sharing          

 

                     – คำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของฐานรากแผ่จากข้อมูลดิน  

                        https://youtu.be/IuQHA-eNjyQ