ครูช่าง/ครูช่วยศิษย์ by ….. อ.ธเนศ วีระศิริ

เว็บไซต์ “ครูช่าง” เกิดขึ้นจากโครงการ “ครูช่วยศิษย์” ที่ได้จัดทบทวนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมให้กับวิศวกรเพื่อสอบเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพ มีการจัดอบรมสัมมนาทั้งในรูปแบบ online และ onsite ทั้งจัดทำเป็น ebook, youtube และบทความ ด้วยจำนวนเนื้อหาที่มากขึ้นและกระจัดกระจายกันอยู่ในช่องทางต่างๆ จึงมีความเห็นว่าควรรวบรวมมาไว้ในแหล่งสืบค้นเดียวกัน ซึ่งก็คือเว็บไซต์ “ครูช่าง” นี้

วัตถุประสงค์

 

  • เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมให้แก่วิศวกรและผู้ส่นใจทั่วไป
  • เป็นแหล่งรวบรวม ebook, youtube และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิศวกรรม
  • เพื่อส่งเสริมการเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

 

   *******New Updated 2 ธค 2565********

 

             – เสาเข็มแตกเฉียงแบบนี้…..เกิดจากอะไร? (Uploaded 2 พย 65)

              https://drive.google.com/file/d/1OYUihXbHC0BT_32PznvUyImxoY-JZNoY/view?usp=sharing

 

           – การคำนวณความยาว Sheet piles (Upload วันที่ 27 พย 65)

               Step 1 หา Active forces ของดินส่วนเหนือ Dredge line             https://drive.google.com/file/d/1zrYHlyOA464vkIneeRf4FiN8odEdEy8h/view?usp=sharing

 

              – ประสบการณ์ แปลผล Seismic test    (Updated 20 พย 65)

               https://drive.google.com/file/d/148ZDsQMP6gGlEubYs2nOBGlZFGUBOoWg/view?usp=sharing

 

              – สมการคำนวณ Negative skin friction และตัวอย่างการคำนวณ (Ep2/2)                  https://drive.google.com/file/d/1ZlimGXkFTv6yxPuqK3Zgc8mKtLwLUiNM/view?usp=sharing             

               –  workshop: Step by Step การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม (Free online) วันที่ 27 พย 65 เวลา 17.00 – 20.00 นใ

                   ลงทะเบียนโดยใช้ QR code ที่อยู่ในรูป (เมื่อกดลิ้งค์เข้าไปจะเห็นรูปประชาสัมพันธ์) หรือเข้าติดตามได้ในเพจ Facebook ” อ.ธเนศ วีระศิริ”

               https://drive.google.com/file/d/1HFw6Tg5K5J-sBeZ7QFIAjI-WHzMCGInu/view?usp=sharing

 

             –  สมการคำนวณ Negative skin friction, Ep1/2                                                                 https://drive.google.com/file/d/1svt7casbPsM0zDGbSkZUvHUyQkAwSCb-/view?usp=sharing

               – การทดสอบ Plate bearing 

                 https://youtu.be/KueRWjjp2eo 

 

                 – เสาแตกร้าวแบบนี้….เกิดจากอะไร?

                   https://drive.google.com/file/d/13XaF-EPLx0W4mZ47FZ_7eXYPM2NHTJkn/view?usp=sharing

 

                    – รายการคำนวณเสาเข็มสอดแผ่น มี surcharge (PDF) **New**

                    https://drive.google.com/file/d/1K5ZjqOkjF1z1IGOP-n5f0pcpLwSLeNJQ/view?usp=sharing

                     – รายการคำนวณเสาเข็มสอดแผ่นกันดิน (PDF)
                        https://drive.google.com/file/d/19WGqdBeuMIXUSfZF8ZrgA14NJEdES9-Q/view?usp=sharing          

 

                     – คำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของฐานรากแผ่จากข้อมูลดิน  

                        https://youtu.be/IuQHA-eNjyQ