ทบทวนวิชาปฐพีกลศาสตร์

นำ VDO เฉพาะบทที่เกี่ยวกับ Phase relationships, soil classification, compressibility of soil และ ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์สอบภาคีวิศวกร มาเพื่อทบทวนกันครับ

  • Phase relationships

  • Soil classification

  • Compressibility of soil (1)

  • compressibility of soil (2)

ขณะนี้มีเพียง 3 Episode